PROJEKTY EU

TALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

PROJEKT INWESTYCYJNY:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0437/17 z dnia 19.12.2017 r.

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0437/17 z dnia 19.12.2017r.

PROJEKTY OBEJMUJĄCE UDZIAŁ W TARGACH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH: